دستبند الکترونیک RFID مدل KATEC125KKSH-W125k


استفاده در پروژه های RFID سیستم تردد استخر و باشگاه ورزشی
باز کردن قفل کمد الکترونیک و …