تونیک مناسب موهای دارای ریزش حاوی سلول بنیادیKS-21110


قطع ریزش مو در کوتاهترین زمان ممکن
رویش مجدد موهای از دست رفته
ترمیم موهای آسیب دیده
افزایش طول عمر موها
افزایش گردش خون در پوست سر