کرم آبرسان پوست محافظ در برابر آلودگی هواKS-21119


رطوبت و تغذیه‌ی پوست

جلوگیری از خشکی پوست

برطرف کننده‌ی زبری و ترک‌های پوستی

کاهش تیرگی و خستگی پوست ناشی از آلودگی هوا