کرم ترک پا، خنک کننده پا ۱۰۰ میلKSH-1048


رفع خشکی پوست پا
رفع ترک پوست پا
رفع التهابات و سوزش حاصل از ترک پا
رفع خشکی و ترک قوزک پا، زانو و آرنج دست